Wie zijn we

Ons website-adres is: https://josefienalkema.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke gegevens over bezoekers, alleen de gegevens die getoond worden in het scherm met het gebruikersprofiel van geregistreerde gebruikers. josefienalkema.nl verzamelt via deze site geen persoonsgegevens. Alleen met toestemming van gebruikers die een reactie achterlaten via de gekoppelde mail, wordt hun mailadres bewaard en gebruikt voor het ontvangen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

josefienalkema.nl maakt gebruik van de diensten van Googel Analytics. Google gebruikt Google Analytics-gegevens om de meetservice van Google Analytics aan klanten te leveren. ID’s zoals cookies en app-instantie-ID’s worden gebruikt om gebruikersinteracties met de sites en/of apps van een klant te meten. IP-adressen worden gebruikt om de veiligheid van de service te onderhouden en te beschermen, en om de klant een idee te geven van de geografische locaties van de gebruikers.

Google deelt Google Analytics-gegevens niet zonder de toestemming van de klant (inclusief via instellingen in de gebruikersinterface van het product), of zoals anderszins uitdrukkelijk is toegestaan onder de voorwaarden van hun Google Analytics-overeenkomst, behalve in beperkte omstandigheden wanneer dit wettelijk is vereist. (privacybeleid van Google )

Reacties

Er is geen reactieformulier aan de site gekoppeld. Reacties kunnen alleen via het mailadres info@josefienalkema.nl worden gestuurd.

Cookies

We gebruiken de volgende cookies:

– functionele cookies daar waar dat nodig is voor de correcte werking van een website

Google Analytics verzamelt first-party cookies, gegevens met betrekking tot het apparaat en de browser, het IP-adres en de activiteiten op de site of in de app om statistieken te meten en te rapporteren over interacties van gebruikers met de websites en/of apps die gebruikmaken van Google Analytics.

Google Analytics maakt voornamelijk gebruik van directe (first-party) cookies om te rapporteren over interacties van bezoekers (ook bekend als gebruikers) op websites van Google Analytics-klanten. Gebruikers kunnen cookies uitschakelen of een afzonderlijke cookie verwijderen. Meer informatie

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Voor deze site wordt Google analytics gebruikt. In het privacybeleid van Google wordt beschreven hoe we omgaan met persoonlijke gegevens wanneer u producten en services van Google gebruikt, waaronder Google Analytics.  Gebruikers kunnen cookies uitschakelen of een afzonderlijke cookie verwijderen. Meer informatie

Met wie we jouw data delen

Voor deze site wordt Google analytics gebruikt. In het privacybeleid van Google wordt beschreven hoe zij omgaan met persoonlijke gegevens. De host van deze site in Mijndomein.nl, hier de verwerkersovereenkomst die zij hebben opgesteld.

We ontvangen geen data van derde partijen.

Hoe lang we jouw data bewaren

Deze site bewaard geen data van bezoekers. Google analytics bewaard statistische data, hun beleid daarop privacybeleid van Google

Welke rechten je hebt over je data en waar we jouw data naartoe sturen

Gebruikers kunnen cookies uitschakelen of een afzonderlijke cookie verwijderen. Meer informatie

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Contactinformatie

J. Alkema

info@josefienalkema.nl 06 41532647

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Een datalek wordt zo mogelijk binnen 72 uur, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingsplicht geldt niet als er geen risico’s voor (natuurlijke) personen uit voortkomen. Het datalek wordt wel intern vastgelegd en gedocumenteerd. De gevolgen van het datalek en de genomen maatregelen worden vastgelegd.

josefienalkema.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Josefien Alkema en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@josefienalkema.nl .

U heeft de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons